Czym powinien się charakteryzować dobry pretendent na kierownika regionalnego?

Taki kierownik sprzedaży ma obowiązek urządzać pracę wszystkich jednostek firmy na podległym mu terenie oraz zarządza swoją komórką. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne i wymagające znacznego doświadczenia i konkretnych zdolności.
Kierownik opracowuje krótko- i długookresowe plany sprzedażowe, dba także o ich poprawne realizowanie.