Mistrz zmianowy – prezentacja zawodu

Mistrz, to tytuł przyznawany osobie, jaka osiągnęła najwyższy szczebel wiedzy lub zręczności w jakiejś dyscyplinie.
Mianem owym określa się również wykwalifikowanego zatrudnionego, jaki pełni dozór nad wytwórczością w danym dziale.

Spawacz

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
By uzyskać tytuł mistrza, powinno się mieć: tytuł czeladnika, co najmniej 6 – letnie zawodowe doświadczenie a także wykształcenie przynajmniej zawodowe. Po skończeniu kursu pedagogicznego dla mistrzów, może nauczać praktykantów jak też przygotowywać ich do zawodu. Osoba będąca mistrzem musi cechować się przede wszystkim: świetną organizacją pracy, zawziętością w dążeniu do celu jak też umiejętnością pracy w grupie. Osoby z tytułem mistrza pracować mogą w rozmaitego rodzaju warsztatach albo zakładach produkcyjnych. Nierzadko bywa, iż mistrz będzie miał do czynienia z rozmaitego typu chemikaliami, stąd miejsce pracy musi być dobrze wietrzone.
Kubek termiczny Bodum

Autor: homard.net
Źródło: http://www.flickr.com
Mistrz produkcji jest osobą odpowiedzialną za zrealizowanie tak zwanego produkcyjnego planu na swojej zmianie. Mistrz odpowiada za prawidłową jakość towaru, wydajność, terminowość wykonywania prac. Osoba na owym stanowisku zajmuje się też Zarządzaniem ludzkimi zasobami a także współdziała z pozostałymi działami w celu zabezpieczenia realizacji wytwórczych planów.

Jeżeli pozostajesz otwarty na świeże dane na opisywane tematy, to przenieść się do portalu (https://zstgroup.pl/?page_id=17), a znajdziesz tam istotne wiadomości, które będą niesamowicie użyteczne.

By zostać mistrzem zmianowym trzeba posiadać co najmniej paroletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w jednostce produkcyjnej.

Pretendent na owo stanowisko musi posiadać też umiejętność obsługi komputera jak też powinien znać obcy język co najmniej na poziomie komunikatywnym. Od aspiranta na stanowisko nadmienionego mistrza produkcji oczekuje się również znajomość nowoczesnych instrumentów wspierających kierowanie wytwórczością.