Czym powinien się charakteryzować dobry pretendent na kierownika regionalnego?

Tego typu kierownik sprzedaży ma obowiązek urządzać pracę wszystkich oddziałów firmy na podległym jemu obszarze i administruje swoją filią. Jest to stanowisko niezwykle odpowiedzialne oraz wymagające dużego doświadczenia i konkretnych zdolności.
Manager tworzy krótko- i długookresowe plany sprzedażowe, troszczy się także o ich poprawne realizowanie.

Taki kierownik regionalny wydaje zadania dla pojedynczych wydziałów, sprawuje nadzór nad zespołem przedstawicieli handlowych. Regionalny manager sprzedaży specjalizuje się m.in. zarządzaniem zespołem przedstawicieli handlowych, czyli zajmuje się ich motywowaniem, dba o odpowiednie środowisko pracy, zapewnia szkolenia i rozlicza z powierzonych zadań. Do innych zadań należy tworzenie planów sprzedażowych i kontrola ich realizacji. Kolejnym obowiązkiem jest monitorowanie rynku i przedsięwzięć konkurencji. Jeszcze innym zadaniem jest badanie zapotrzebowań odbiorców lub też sprawowanie nadzoru nad pracą podległych mu oddziałów albo kontrola standardów sprzedaży.
kierownik regionalny

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com
Do zadań kierownika regionalnego należy też negocjowanie (kurs negocjacji online) warunków handlowych z odbiorcami czy reprezentowanie firmy oraz dbanie o jej pozytywny wizerunek. Kierownik regionalny musi legitymować się wykształceniem wyższym, najkorzystniej ekonomicznym lub z dziedziny, w której działa dana firma. Czasami jednak odpowiednie okazuje się być doświadczenie i wykształcenie na poziomie licealnym. Konieczne jest co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i w sprzedaży produktów z działu reprezentowanego przez spółkę.

Konieczna może być także znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat. B, dogłębna umiejętność rynku, na jakim działa spółka, a także umiejętność obsługiwania komputera.