Jakie istnieją rodzaje szkoleń? Jakiego rodzaju szkolenia są bardziej dla nas właściwe? Jaki mamy wybór?

Sporo osób dochodzi do tego momentu w swojej karierze, iż nie wie, co czynić dalej. To tak zwane “wypalenie zawodowe” może być czasem dość poważne, gdyż sprawia, że ciężko nam wykonywać zadania, które wcześniej robiliśmy dość automatycznie. To też sytuacja, jak przerażają nas dodatkowe obowiązki, bo czujemy się przyblokowani. W jaki sposób sobie z tym poradzić?

Zadania ośrodka doskonalenia nauczycieli

Stanowisko nauczyciela to stanowisko niezwykle ważne i niezbędne. Pociąga za sobą wielką odpowiedzialność, gdyż to w szczególności od nauczycieli zależy poziom wiedzy młodzieży, a co za tym idzie przyszłość społeczeństw. Osoby te muszą więc mieć odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu, a także dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnościami.