Zadania ośrodka doskonalenia nauczycieli

Autor: STABILO

Zawód pedagoga to stanowisko niezwykle istotne i niezbędne. Pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność, gdyż to szczególnie od nauczycieli zależy poziom wiedzy młodych pokoleń, a co za tym idzie przyszłość społeczeństw.

Osoby te powinny więc mieć odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, a także posiadać niezbędne wiadomości i zdolności.

Wymaga się więc, by pracownicy oświaty nie tylko pełnili swoją funkcję poprzez uczenie innych, jak również sami się kształcili, stale podnosili swoje umiejętności.

Jeśli stwierdzisz, że umieszczone w tym artykule informacje są ciekawe, zobacz ponadto szczegóły w linku adwokat piotrków trybunalski cennik. Znajdziesz tam tak samo przydatne dane.

W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje w różnych miastach, choć najpopularniejsze są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się metodą tradycyjną, w także za pośrednictwem sieci. Niewątpliwą zaletą tych ostatnich jest możliwość kształcenia się we własnym domu, co obecnie jest niezwykle pożądanym czynnikiem. Tematyka takich kursów jest bardzo rozległa, obejmuje właściwie wszystkie umiejętności potrzebne w pracy w placówce edukacyjnej. Kształcenie pedagogów dzieli się na trzy zasadnicze okresy: pierwszy, polegający na przygotowaniu przyszłego nauczyciela do rozpoczęcia nauczania w placówce oświatowej; drugi, czyli wspieranie młodego pedagoga w początkach pracy oraz trzeci – stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji podczas zatrudnienia.

Organy zajmujące się dokształcaniem nauczycieli

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Podstawową instytucją stworzoną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli wchodzący w skład. W Polsce istnieją 43 placówki tego typu, można je zauważyć w każdej większej miejscowości, a zarządza nimi Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajmują się organizowaniem kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pracowników oświaty i innych. Większa część z tych ośrodków dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem publikacji periodyków, opracowywaniem programów nauczania dla określonego przedmiotu szkolnego itd. Kolejną z form organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, adresowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, ich podopiecznych, rodziców uczniów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych poszczególnych szczebli.