Kto to jest aktuariusz, w jakim miejscu on pracuje oraz jakiego rodzaju mógłby posiadać wykształcenie?

Większość społeczeństwa nie napotkała się wcale z przedstawicielem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on mieć wiedzę między innymi z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki czy rachunkowości ubezpieczeniowej.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, certyfikowanym aktuariuszem jest osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: skończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, odbyła praktyki pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres co najmniej 2 lat, zdała z korzystnym wynikiem egzamin aktuarialny (jest on złożony z między innymi tego typu elementów jak: matematyka ubezpieczeń życiowych, czy prawdopodobieństwo i statystyka) oraz oczywiście ma pełną zdolność do czynności prawnych. Tego typu fachowców zatrudnia biuro hurtownie papiernicze aktuarialne albo instytucja finansowa, przykładowo banki czy TU. Takim fachowcom przepisuje się udział w nadprogramowych kursach pogłębiających wiedzę z zakresu profesjonalnego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Wiedza uzyskana w granicach specjalistycznych szkół podyplomowych z branży aktuariatu mogłaby być bardzo użyteczna dla ludzi dopiero zaczynających działalność w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeniowych i pozostałych urzędach. Praca w aktuariacie bez wątpienia przynosi wiele satysfakcji oraz pozwala na znaczny rozwój, zarówno ten specjalistyczny, jak i stricte intelektualny. Najczęściej oferowaną przez biura aktuarialne usługą jest tzw. kalkulacja aktuarialna.

Jest ona przeprowadzana z reguły na bazie następujących, ściśle powiązanych z indywidualnym kadrowiczem, danych, między innymi tego typu jak: płeć czy staż pracy.