Czym jest dekretowanie e-faktur?

W erze komputerów elektroniczna faktura jest zwyczajną konsekwencją zmian, jakie następują w społecznym życiu.
Elektroniczne faktury możemy spotkać już w niemalże w każdej dziedzinie gospodarki.

Wynika to z korzyści, jakie niosą za sobą e-faktury, a więc ochrona otoczenia, prędkie rozliczenia się z klientem, łatwość generowania oraz przekazywania faktur. E-faktury przynoszą firmom oszczędności, dlatego większość przedsiębiorstw rezygnuje całkiem z tradycyjnych faktur albo są one płatne. Prócz tego normalizacja przepisów z 1 stycznia 2011 r., przynosi możliwość zastosowanie owej opcji zgodnie z ustawą. Ustawa wyraźnie mówi, jak musi opisana być e-faktura, która w rozumieniu przepisów jest dowodem księgowym. W jaki sposób przebiega dzisiaj dekretacja faktur? Ogromnym ułatwieniem przy dekretacji dokumentów księgowych jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie własnych metod, zatem przykładowo komputerowego zapisywania wszelkich faktur w systemie księgowym. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest jego szczegółowe opisanie w polityce rachunkowości.
konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Tylko postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi dekretacja faktur odbędzie się zgodnie z wszelkimi wymogami. Dlatego też właściwie każde przedsiębiorstwo ma dziś specjalny program księgowy. Za jego pomocą możliwe będzie wydrukowanie dekretu dla każdej elektronicznej faktury. Wydrukować można również określone informacje, jakie łączą dekret z daną fakturą elektroniczną.

Mając takowe oprogramowanie dopuszczalne jest ręczne dekretowanie dowodów księgowych. Niemniej, wskazane jest na zakończenie każdego rozliczeniowego okresu wydrukować w celu archiwizacji dekrety wszelkich e-faktur, które były zaksięgowane przez ten czas.