Controlling finansowy i budżetowanie są konieczne w prowadzeniu działalności.

Controlling finansowy to element budżetowania, finalny jego etap. Nie zawsze stanowi on niezbędny wymóg budżetowania. Jednakże pierwszym krokiem, aby zastanowić się nad wzajemnymi powiązaniami tych dwóch określenie powinno być zakreślenie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to zatem proces, jaki obejmuje projektowanie, sporządzanie i zatwierdzanie budżetu, a także czasami ostateczną jego kontrolę. Aby prawidłowo zrozumieć znaczenie budżetowania, niezbędnym jest także właściwe pojmowanie słowa budżet.

aplikacja do zarządzania w firmie

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Jest to więc plan postępowania, jaki przedstawia sposób alokacji środków, przedstawiony w jednostkach pieniężnych lub Foliograf – reklama na samochodzie w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku, zaakceptowany i realizowany przez pracowników przynależących do rozmaitych szczebli zarządzania w obrębie struktury firmy. Istnieją rozmaite typy budżetowania. Na ogół wyodrębnia się cztery elementarne jego rodzaje. Budżetowanie kroczące oparte jest na dzieleniu roku na kwartały. W tym typie budżetowania tworzy się systematyczny budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe schematyczny. Zobacz dalsze informacje: .

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej wieloaspektowy jego rodzaj, ogólnie opiera się na użyciu danych z dotychczasowego okresu, które mnoży się przez właściwy wskaźnik. Jeśli budżet zostaje stworzony przez menadżerów wyższego stopnia, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeśli część budżetu planowana jest przez zarząd a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Istnieją również rozmaite odmienne sposoby budżetowania, a ponadto jego rodzaje, jakie należałoby określić mianem połączenia tych podstawowych. Controlling finansowy to natomiast mechanizm zarządzania, stanowiący fragment controllingu firmy. Ciekawe dane: więcej tutaj.

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com

Sam controlling należy natomiast pojmować dwojako. Może to zatem po pierwsze być szereg działań podejmowanych przez kierownictwo, żeby sprawdzić poziom działania firmy. Po drugie jest to charakterystyczne narzędzie diagnostyczne, projektowane na potrzeby firmy. Ogólnie narzędzia do controllingu to grupa procedur, koncepcji i rozwiązań, jakich celem jest osiągnięcie zamierzonych skutków w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Controllingu nie trzeba pojmować jako zjawiska oderwanego od całokształtu przedsięwzięć, stanowi on fragment całości funkcjonowania systemu.