Dlaczego warto oddać swój 1% dla opp?

Od czasu przełomu w 1989 r. bardzo dużo uległo zmianie w naszym kraju. O zmianach gospodarczych napisano już wiele książek, i chociaż to bardzo istotna cześć zmian, jednak nie są to zmiany jedyne. Nie mniej ważną – jeżeli nie ważniejszą zmianą – było pozwolenie na działalność zrzeszeń niezależnych od administracji państwowej. Kiedy tylko powstały warunki ku temu, szybko jak grzyby po deszczu powstawały miejscowe zrzeszenia, chcące dla siebie i innych coś zrobić, często angażując w realizacje celów stowarzyszeniowych swój prywatny czas, często prywatne środki finansowe, a także mądrość oraz doświadczenie życiowe.

Spotkanie z Martyną Wojciechowską

Źródło: http://www.naratunek.org

Zakres działań zrzeszeń jest bardzo duży – od działań kulturalnych, po działalność dobroczynną. Możemy więc spotkać stowarzyszenia zajmujące się rekonstrukcją przeszłości, i inne, których celem jest naprawa (sprawdź: naprawa drukarek zielona góra) ulicy czy też chodników, wykonanie ścieżki rowerowej, czy te najpopularniejsze: mające na celu pomoc osobom chorym i osobom starszym lub dzieciom (dodatkowe informacje).

Organizacje te dzielą się na zwykłe organizacje obywatelskie oraz organizacje pożytku publicznego (czyli w skrócie OPP). Pierwsze z nich, to zwyczajne organizacje. Organizacje pożytku publicznego zaś, to podmioty zajmujące się działalnością szczególnie ważną społecznie. Zakres tej działalności ściśle określają przepisy prawne. Na organizacjach tego typu ciąży obowiązek bardzo dokładniej sprawozdawczości i opublikowania danych księgowych. W zamian za to OPP posiadają szereg praw i udogodnień, na przykład zwolnienia z opłat administracyjnych oraz sądowych, i chyba najbardziej ze znanych – możność odprowadzania 1% podatku dla opp (warto pomóc) którą sami podatnicy wskażą.
Dlaczego warto swój jeden procent podatku oddać jakiejś organizacji? Powody są dwa: pierwszy to fakt, iż tym sposobem choć niewielka część z podatku jaki oddajemy, dotrze tam, dokąd podatnik sobie życzy. Może się wydawać, iż suma kilku groszy to niewiele i szkoda naszej fatygi. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość osób odprowadzających podatki – zebrane sumy robią się często nie małe.