Jak wygląda wstępne szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia BHP to nierozłączny fragment funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, jaki nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wstępne instruktaże BHP aranżowane są przed przyjęciem pracownika do pracy. Ich głównym celem będzie dostarczenie pracownikowi informacji oraz umiejętności koniecznych do realizowania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami następującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępny instruktaż BHP zawiera między innymi szkolenie ogólne i szkolenie stanowiskowe. Instruktaż ogólny winien być przeprowadzony w taki sposób, ażeby zapoznać pracobiorcę z regulacjami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracobiorców konkretnej firmy regulaminie pracy jak też z regułami udzielania pierwszej pomocy (zapoznaj się z ofertą firmy Gemmar). Szkolenie ogólne z reguł BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci – praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zaangażowani w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ten musi być przeprowadzony koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

bhp

Źródło: pixabay.com

Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na jakim zatrudniony będzie pracował. Ma na celu zaznajomienie pracownika z zagrożeniami zachodzącymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami jak też sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Musi on obejmować następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora (dla przykładu mistrz) z pracobiorcą, pokaz a także objaśnienie przez szkoleniowca wszelkich działań, które ma przeprowadzać pracownik na danym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, eksperymentalne wykonanie działań przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony egzaminem wiadomości z zakresu bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego egzaminu stanowi podstawę do przyjęcia pracownika do pracy na wskazanym stanowisku (). Czas trwania tego instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, dotychczasowego stażu pracy oraz typu pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na jakim pracobiorca ma być zatrudniony.

Jak znaleźć firmę szkoleniową proponującą instruktaże BHP? Nic trudnego, starczy w swój laptop wpisać: usługi bhp Warszawa (sale konferencyjne Warszawa) ewentualnie kursy bhp Warszawa.