obowiązek podatkowy obywateli

Ustawy skarbowe normujące poszczególne podatki definiują, kiedy i w jakich wypadkach powstaje obowiązek fiskalny. Oznacza to, że powstaje on w sytuacjach wskazanych przez akt prawny, niezależnie od chęci podlegających mu osób, lub podmiotów.

Obowiązek podatkowy posiada zakres indywidualny, podatnik nie ma możliwości się od niego uwolnić. Sprawę, kiedy wynika i na kim ciąży obowiązek podatkowy, reguluje konkretne prawo fiskalne, to znaczy konkretna ustawa omawiająca wytyczne dotyczące danego zobowiązania. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości legislacyjnej, będących uczestnikami czynności cywilnoprawnej, a w przypadku wzrostu majątku zakładowego, na spółce.

obliczanie podatków

Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej, jest postać fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, niemająca osobowości ustawowej, wyzwolona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży razem na pozostałych uczestnikach owej czynności.Podatek liniowy zasady został sprecyzowany w art. 30c prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy Twoim zdaniem ten wątek jest niezwykle interesujący? Jeśli tak sądzisz, to kliknij na polecany tekst – w tamtym miejscu znajdziesz nie mniej absorbujące informacje.

Jest to dowolna forma podatku od dochodów, lecz mająca przeznaczenie wyłącznie do dwóch źródeł przychodów. Prawo do podatku liniowego mają tylko płatnicy parający się pozarolniczą działalnością gospodarczą, także wydziałami specjalnymi wytwórczości rolnej i to tylko w stosunku do pozyskiwanych z tego tytułu zysków. W przypadku podatku liniowego, opodatkowany jest nie przychód a dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dobór tej formy opodatkowania, pociąga za sobą w związku z tym automatycznie też zobowiązanie prowadzenia należytych urządzeń księgowych, umożliwiających zgodne ustalenie wysokości dochodu.

Ustawodawca przewiduje dwa ich rodzaje: skarbową księgę przychodów i wydatków, także księgi księgowe. (Czytaj ulga na zakup kasy fiskalnej). Na podłożu prowadzonych ksiąg podatnik-przedsiębiorca stwierdza w trakcie roku zysk, który może pomniejszyć o zapłacone za siebie, również osoby z nim współdziałające składki na ubezpieczenie społeczne.