Mazury dawniej i dzisiaj – krótka refleksja na temat przeobrażeń, które w tym regionie zaszły na przestrzeni półwiecza

Mazury pozostają niezwykle atrakcyjnym terenem pod względem turystycznym. Zresztą każdy, kto chociaż raz zwizytował Mrągowo, Giżycko bądź stolicę województwa warmińsko-mazurskiego, dobrze wie, że tamtejsza okolica jest w stanie się rozwijać właściwie jedynie dzięki pieniądzom, jakie przynoszą ze sobą turyści. Rzecz oczywista wielką rolę należy przypisać środkom europejskim, lecz one i tak trafiają na konta lokalnych biznesmenów w związku z rosnącym ruchem turystycznym.