Instruktaże pracownicze – potrzebne informacje

Przeprowadzenie instruktażu BHP przez pracodawcę to jego obowiązek nie wyłącznie przed rozpoczęciem realizowania pracy przez pracownika. Jest ono ważne tylko przez pewien czas. Podstawę prawną omawianego obowiązku pracodawcy stanowią regulacje zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Na ich gruncie musi on zapewnić pracownikom odbycie szkolenia dotyczącego BHP. Tyczy się to wszelkich pracobiorców zaangażowanych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz tzw. kadry kierowniczej – niezależnie od wykonywanych przez nich czynności.

specjalne przeszkolenie

Autor: OknoPlus
Źródło: OknoPlus
Czym jest szkolenie BHP? Występują różne rodzaje szkoleń BHP. Są to: instruktaż wstępny ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe. Treść poznawcza instruktaży różni się zależnie od posady pracobiorców, dlatego instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe realizowane są osobno dla różnych grup pracowników i w innych terminach od momentu zaangażowania. W czasie odbywania szkolenia ogólnego obecni mogą być jednakże pracownicy przynależny do różnych grup stanowisk.

Aranżowane co pewien czas szkolenia BHP w Łodzi mają za zadanie zapoznać pracowników z nowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przypomnienie im najistotniejszych kwestii.

Zawarte tu newsy zainspirowały Cię na tyle, że masz zamiar czytać więcej? Zapraszamy więc do następnej witryny. Tam oczekuje istotne omówienie.

Wymagane jest ich odbycie przez: jednostki będące chlebodawcami oraz inne jednostki zarządzające pracownikami, w szczególności brygadzistów oraz mistrzów, pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych, pracobiorców inżynieryjno-technicznych, w tym architektów, budowniczych maszyn oraz innych urządzeń technicznych, technologów, pracowników administracyjno-biurowych i pozostałych nie wymienionych w pozostałych punktach, jakich charakter pracy łączy się z narażeniem na składniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne.

na szkoleniu BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Czas pierwszego szkolenia okresowego jednostek przynależących do kadry kierowniczej przeprowadzane jest w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia przez nich pracy na konkretnym stanowisku. W przypadku osób zaangażowanych na posadach robotniczych, inżynieryjno-technicznych a także dla pracowników administracyjno-biurowych pierwszy kurs okresowy realizowany jest w przeciągu 12 miesięcy od chwili zatrudnienia. Określenia częstotliwości a także czasu trwania kolejnych szkoleń cyklicznych dokonuje pracodawca po konsultacji z pracownikami bądź ich przedstawicielami.