Jakie dokładnie sprawy definiuje prawo rodzinne?

Do zagadnień powiązanych z prawem rodzinnym wliczają się kwestie dotyczące prawa cywilnego, które regulują stosunki prawne w rodzinie tak majątkowe, jak i niemajątkowe, kwestie odnoszące się do życia w rodzinie, jej istnienie, stosunki wewnątrzrodzinne oraz stosunki związane z osobami trzecimi.

W naszym państwie sprawy związane z prawem rodzinnym są definiowane przez kodeks rodzinny oraz opiekuńczy, Kodeks Cywilny a także ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w polskim prawie jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, który powstał 25 lutego 1964 r. i od tamtego dnia został wielokrotnie aktualizowany. Najnowsze poprawki były wprowadzone w 2009 roku. Trzeba również dodać, że kodeks ten przedstawia uzupełnienie przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest tak pomimo tego, że materia, jaką reguluje ten kodeks, została ustalona także w odrębnym akcie prawnym. Swoją regulację praw dotyczących rodziny zawiera poza tym Traktat Konstytucyjny UE.
domy wielorodzinne

Autor: Baumit Sp. z o.o.
Źródło: Baumit Sp. z o.o.

W rozdziale drugim umieszczone zostało prawo (kliknij i zobacz także – kancelaria prawa rodzinnego z Warszawy) do zakładania rodziny i prawo do zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność religijna, kulturowa i językowa, czy równouprawnienie kobiet i mężczyzn lub prawa dziecka oraz ochrona życia rodzinnego. Do najważniejszych pojęć związanych z taką specjalnością prawa jak prawo rodzinne, należą przysposobienie, ochrona, obowiązek alimentacyjny, kuratela. Małżeństwo jest trwałym związkiem dwojga ludzi, którego najważniejszym celem jest wspólne życie oraz funkcjonująca w jak najlepszym porządku wspólna pomoc i współdziałanie dla dobra założonej rodziny.

Krajowe prawodawstwo określa, że zawarcie małżeństwa może nastąpić poprzez złożenie przez dwie osoby, które są przeciwnej płci stanu wolnego, odpowiedniego oświadczenia o zamiarze zawarcia małżeństwa. Trzeba wiedzieć, że art. 18 Konstytucji RP określa, że związki osób tej samej płci są nielegalne.