Jeżeli masz wiele dokumentów w różnorodnych językach, albo prowadzisz zagraniczne interesy i potrzebny ci tłumacz, to taka oferta może się przydać.

Już teraz bez zbytecznych trosk masz możliwość zlecić tłumaczenia przysięgłe. Biuro przyjmuje oferty współpracy od klientów z całej Polski. Aby zyskać pewność trzeba przybliżyć instytucję tłumacza – a mianowicie jest to osoba zaufania publicznego, która jest specjalistą w tłumaczeniu na różne języki na przykład pism procesowych, urzędowych i poświadczaniu obcojęzycznych ich odpisów. Do tego celu tłumacz ma odpowiednie pieczęci – które autoryzują prawdziwość.

tłumaczenie

Autor: _ Kripptic
Źródło: http://www.flickr.com
Owa pieczęć zawiera imię i nazwisko, koncesje dla danego języka którym posługuje się tłumacz oraz jego pozycję które zajmuje. Należy mieć świadomość, że tłumacz przysięgły ProTłumaczenia wykonuje tłumaczenia dla osób fizycznych ale także na zlecenia organów państwowych. By praktykować ten zawód niezbędne jest zdanie państwowych egzaminów. Wykonywanie tego zawodu reguluje ustawa z 2005 roku, a spis wszystkich ludzi wykonujących tłumaczenia przysięgłe można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – więcej tutaj.

Odnosząc się do oferty firmy zajmującej się tłumaczeniami, to jest na pewno obszerna i kompleksowa. Można tam wyszukać na przykład opcję tłumaczeń dokumentów samochodowych wymaganych w trakcie rejestrowania – (umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu, dowód rejestracyjny); wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, firmowych dokumentów (faktur, rachunków, umów handlowych, raportów finansowych, wpisów do ewidencji, KRS, NIR, REGON, dokumentów założycielskich), dokumentów skarbowych (ZUS, PIT), pełnomocnictw i upoważnień, pism sądowych i z urzędu, dowodów osobistych i paszportów, świadectw szkolnych i z kursów, umów o pracę, polis, dokumentów unijnych. Propozycja obejmuje również tłumaczenia przysięgłe ustne.

Tłumaczenie przysięgłe może wykonywać jedynie osoba wykształcona, która ma popartą swoją wiedzę właściwymi dokumentami i praktyką. Tłumaczenie odbywają się w wielu językach, między innymi, angielskim, niemieckim, francuskim,włoskim, chińskim, japońskim, rosyjskim oraz w wielu innych. Jeśli firma nie będzie dysponować tłumaczem z określonego języka, to bez problemu w trybie przyśpieszonym odszuka kompetentną osobę na zastępstwo. Jeśli masz pewności czy twoje pisma zostały przełożone rzetelnie i przysięgle, to firma zweryfikuje je i ewentualnie poprawi oraz zawarantujeg gwarancję prawdziwości i przysięgłości.