Co to jest ochrona danych osobowych i jakie to mogłyby być dane?

Jest to wątek, o którym ostatnio jeszcze więcej się pisze oraz mówi. Wzrasta także świadomość ludności dotycząca prawa ochrony swych danych osobistych. Także takich danych, które są powierzone podmiotom obcym.
Według rozporządzenia RODO dane osobowe, to wszelkie dane, które tyczą się zidentyfikowanej albo prawdopodobnej do zidentyfikowania fizycznej osoby.

Witryna sklepowa

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com
Tego typu osoba ewentualna do zidentyfikowania to osoba, której identyfikację ustalić moglibyśmy na podstawie identyfikacyjnego numeru albo ze względu na aspekty unikalne, które określają cechy takiej osoby. Są to cechy fizyczne i umysłowe, fizjologiczne, społeczne lub ekonomiczne. Dane osobowe czasem są to pojedyncze informacje przykładowo nr PESEL albo numer NIP, które pozwalają na odniesienie się do określonej osoby. W większej części przypadków pojedyncza informacja to nie będą dane osobowe, ponieważ są one zbyt ogólne albo mogą być też zaszyfrowane. Dopiero zestawienie tych danych z dodatkowymi danymi zezwala na identyfikację konkretnej osoby.
granie w pasjansa na komputerze

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
ochrona danych

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobowych jest to ochrona informacji, które dotyczą ludzi fizycznych przez firmy, które dysponują tymi danymi. Zarówno chodzi tutaj o pojedyncze informacje, które przedstawiają informacje osobowe, ale również o całe zbiory danych. Ten przymus wynika z zapisu przepisów, ponieważ dowolna osoba jest uprawniona do zabezpieczenia danych osobistych. Jest to zabezpieczenie tego typu danych przed ich wyciekiem, stratą lub przed niepowołanym dostępem. Ogólnie ujmując, jest to niedopuszczenie do takiej okoliczności, żeby dane te nie przetwarzane były przez osoby, które nie są do tego uprawnione.

Przepisy o ochronie danych osobowych nie określają konkretnego typu ochrony, gdyż to co odnajdzie zastosowanie dla przykładu w biurze księgowym, może nie być już skuteczne w dużej korporacji. Dobór właściwych zabezpieczeń zależny jest od danej firmy.