Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Jakie są przeprowadzane etapy? Co jest najważniejsze?

Sprawa rozwodowa zawsze jest nie lada problemem. To najczęściej bardzo niekorzystna sytuacja dla małżonków, jednak chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas takiego postępowania musi ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i zbadać sytuację małoletnich dzieci. Co należy jeszcze na ten temat wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza z rozpraw najczęściej wyznaczana jest po czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu – odnośnik. Jeżeli strona będzie podczas rozprawy nadal podtrzymywać powództwo, sąd zorganizuje wstępne przesłuchania stron. Sąd musi w takim wypadku zbadać, czy więzi fizyczne jak i psychiczne, które łączyły małżonków rzeczywiście ustały. Nawet sporadyczne kontakty cielesne małżonków podczas postępowania rozwodowego potrafią doprowadzić do odmowy orzeczenia rozwodu, rzecz jasna z wyjątkiem, gdy takie kontakty były wmuszane. Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd musi badać także czy między małżonkami ustała więź gospodarcza.

Chodzi o to, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Lecz samo trwanie takiej więzi nie jest przeszkodą do uzyskania rozwodu. Po wstępnym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, które ma na celu stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a także mogące mieć miejsce orzeczenie winy któregoś z małżonków. Gdy chodzi o dobro wspólnych małoletnich dzieci lub małżonkowie nie mają zgody, co do kwestii winy sąd ropoczyna przesłuchanie świadków. Mogą nimi zostać osoby niespokrewnione, na przykład sąsiedzi, przyjaciele, lecz także członkowie rodziny. Jak sąd stwierdzi, iż małżeństwo jeszcze rokuje na przyszłość może zalecić mediację. Takie skierowanie najczęściej ma za cel zjednanie małżonków, natomiast często dotyczy to też rozstrzygnięcia pewnych sporów, jak alimenty czy kontakt z dziećmi.

Sprawdź również –

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie musi natomiast zgadzać się na tego typu mediacje.

Stworzyliśmy wpis o pokrewnej treści. Jest on na kolejnej stronie. Wejdź więc w poniższy link i dowiedz się szczegółów (https://www.iurico.pl/branze/instytucje-publiczne-i-samorzadowe/) z tym związanych.

W celu wyjaśnienia sytuacji życiowej małoletnich dzieci sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jest w stanie także skierować rodziców i dzieci na wniosek jednej ze stron lub z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, żeby ustalić więzi łączące dzieci z każdym z rodziców. Każdy z rodziców ma możliwość wynająć specjalistę, świetny będzie adwokat, w ten sposób sprawa rozwodowa może być poprowadzona bardziej profesjonalnie.