Jak odzyskać należności od dłużnika?

Windykacja to najprościej ujmując próba odzyskania swoich należności w zgodzie z przepisami prawa na drodze sądowej lub pozasądowej. W celu odzyskania pieniędzy zazwyczaj zleca się odebranie długów przedsiębiorstwom zatrudniającym fachowców w tej działalności. Firma windykacyjna ma zdolności i praktykę niezbędne do efektywnego przeprowadzenia udanej windykacji.

Autor: HEMMERSBACH
Windykację można prowadzić na kilka sposobów (polecamy firmę: . Najchętniej wykorzystywanym jest oczywiście windykacja polubowna polegająca na pomocy w ustaleniu spłaty i obserwowaniu postępów dłużnika. W tym przypadku implementuje się takie środki jak monitoring należności czy działania bezpośrednie (wywiad gospodarczy, wizyta, odbiór należności).

Poważniejszą w skutkach formą windykacji jest windykacja sądowa, komornicza i karna. Wyrok sądowy jest poważną motywacją dla dłużnika do błyskawicznej spłaty zobowiązania. Windykacja komornicza obejmuje kolaborację z komornikiem w celu odzyskania zaległości. Windykacja karna zaś oznacza wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.

Wiele przedsiębiorstw nie chcących zajmować się kłopotem ze spłatą długów (giełda praw majątkowych vindexus) swoich dłużników decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jest praktyczną alternatywą, którą zazwyczaj zajmują się same firmy windykacyjne. Wpisanie informacji o dłużniku w bazie wierzytelności stanowi co więcej dodatkową zachętę do spłaty wierzytelności.