Jak szybko założyć własną działalność?

Bywa, że należyuruchomićwłasnądziałalność i uciąćprzepychanki z przełożonym. Pomysł, biznes plan – i co następnie? Od pewnego czasuswoją własnądziałalnośćda sięszybkozarejestrować w Sieci.

Sukcesem jest zupełnienowypomysł na firmę, której jeszcze nie było w kraju. To zwyklenajważniejszewyzwanie, alekolejnekłopotytoformalności. Warto też rozpocząć walkę o dotacje unijne. Najprostszedofinansowaniepozwolichociażby na zakupniezbędnegowyposażenia. Jesteśmy znani z formalności iutrudnień w administracji, aleterazzakładanie firmyrozpoczynamy od komputera: wypełniamyinteraktywnyformularz.

Co to jest CEIDG?

Rejestracja firmy odbywa się w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tennowysystem dla tych osób, które rozpoczynająprywatnedziałania na rynku – spisujewszystkieprzedsiębiorstwa, jest bazą wiedzy i danych o nich.

Jeżelinasze marzenie todziałalność gospodarcza, trzebazłożyćformularz do CEIDG, z użycieminteraktywnegodruku. W każdym razie ci, którzy nie używają Internetu, mogą złożyćdokumenty w pocztą lub osobiście w urzędzie gminy. Wniosek zgłasza firmę do skarbówki (nadaje NIP) i ZUS-u, wnioskuje także o REGON.

Ważne, że taka rejestracja jest za darmo, a prowadzić firmęmożnarozpocząćod razu po zgłoszeniuspółki.

Składki ZUS

Zakładającyfirmę jest dla ZUS-u ubezpieczonym i płatnikiem, gdymapracowników. Nie wystarczy jedynieprzekazanieelektronicznego wniosku do CEIDG, obowiązkowo musimywpisać się do ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli zaciekawił Cię ten wpis, to śmiało wejdź na ten odnośnik – to niezwykle ważna strona (https://tablicowo24.pl/tablica-tekstylna-a-korkowa-roznice-i-zastosowanie), która przedstawia pokrewną tematykę.

Niezbędne są do tego druki ZUS ZUA i ZUS ZZA. Równieżmożemywysłać je elektronicznie, jeślimamypodpis elektroniczny. Oprócz tegomożna je oddaćosobiścielubpocztą.

Czy warto startować z własną firmą?

Otworzenie firmy ma swoje plusy i łączy się z pewnego rodzaju wolnością, a to dlatego, że dopiero wtedykażdy możeoddać sięrealizowaniadawno przygotowanychplanów. Jednak jest też potężnymobowiązkiem i bywa obciążeniem. Dzięki temu, że dwa lata działalności, związane są z obniżonymi składkami ZUS, odrobinę prościejzdecydować się na rozkręcenie biznesu.