Sposób na uniknięcie dużych kosztów zatrudnienia – dowiedz się na ten temat nieco więcej informacji

Współcześnie największe znaczenie ekonomiczne mają małe i średnie firmy. Poziom zatrudnienia w tychże firmach w bezpośredni sposób zależy od kosztów zaangażowania – im większe koszta tym mniejsza chęć przedsiębiorców do angażowania nowych pracobiorców na umowę o pracę. Normalne jest wtenczas, że szukają oni innych możliwości zatrudnienia pracownika choćby na umowę zlecenie. Z punktu widzenia chlebodawcy jest to rozwiązanie korzystne, minimalizuje koszty zatrudnienia poprzez unikniecie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

dokumenty

Autor: Manchester City Library
Źródło: http://www.flickr.com
Naturalnie nie każdą pracę można wykonywać na bazie umów korzystniejszych dla pracodawców. Prawo pracy jasno określa, że taką umową mogą objęte być działania krótkotrwałe, o charakterze zamkniętej całości możliwej do wykonania w okresie wiązania umowy. Na przykład może być to zaprojektowanie znaku graficznego bądź tłumaczenie konkretnego tekstu. W innych wypadkach nieodzowna będzie umowa o pracę – kliknij aby zobaczyć źródło. Taki wymóg jest próbą zagwarantowania interesów pracowników, którzy z założenia są stroną słabszą w negocjacjach z pracodawcą. Nie oznacza to jednakże, iż nie możemy aktywizować zatrudnienia przez sterowanie dwoma wartościami, jakie mają wpływ na koszty. Są to przeciętne wynagrodzenie jak też płaca minimalna. Aktualne stawki ZUS sprawdź pełną ofertę na tej stronie bowiem są obliczane w oparciu o wspomniane składniki.
Inną formą ograniczenia teoria ograniczeń kosztów pracy mogą być tzw. kontrakty menadżerskie zatem umowy cywilnoprawne zawierane najczęściej ze specjalistami. Przedmiotem podobnych umów może być zarządzanie firmą. Jest to idealne rozwiązanie wtenczas gdy do prawidłowego działania firmy nieodzowna jest specjalistyczna wiedza np. inżynierska której nie posiada posiadacz firmy lub rozmiar firmy wymaga zatrudnienia specjalistów z obszaru ekonomii oraz zarządzania na stanowiskach decyzyjnych. Częstokroć integralną częścią tych umów jest dołączana umowa o zakazie konkurencji – kontynuuj czytanie. Określa ona czas przez jaki pracobiorca nie może podejmować pracy w konkurencyjnym przedsiębiorstwie bądź wykonywać pracy na podobnym stanowisku u innego pracodawcy. Przeważnie wiąże się to z większymi zarobkami.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii Tagi , ,